Tala & Lyssna

Att muntligt göra sig hörd, förstådd och lyssnad på, kan vara välgörande för hur relationerna i en grupp fungerar. Vältalighet kan dock även vara uttryck för viljan att dominera och kontrollera. Hierarkier kan då växa sig starka enligt principen ‐ den vinner som skriker högst. Retoriken brukar ofta vara verktyget för denna typ av vältalighet. En vältalighet som däremot utgår från åhörarnas nyfikenhet och intresse och talarens egen nyfikenhet och intresse kan motverka sådana hierarkier. Talar du för att man ska lyssna och är nyfiken, blir du själv en bättre lyssnare och låter andra tala. På detta sätt ökar den enskildes delaktighet och stärker hela gruppen.
Vårt projekt går ut på att erbjuda träning i röst-, andnings- och artikulationsteknik i utmanande miljöer och lokaler samt utomhus.
Det handlar om att skaffa sig en stark relation till det som muntligen ska framföras och en vilja att tala så att man hörs.
Avsikten är att lära sig tala så att fler har en chans att både höra och förstå vad du talar om, att som talare vara en lyssnare och som lyssnare vara en talare.

Bakgrund

I en tid då vi allt mindre talar med varandra riskerar den muntliga framställningen, och de verktyg vi äger för den, att förslappas.
Mejl, sms, twitter och bloggar etc. i all ära och effektivitet, men den elektroniska kommunikationen kan också bli en hämsko för de verktyg vi ärvt för att tala till och förstå varandra.

Vill du veta mer om detta projekt hör av dig till oss på info@yst.nu
 • Kontakta oss

  Ystads Stående Teatersällskap
  Hamngatan 16
  27143 Ystad

  070 – 394 72 10
  info@yst.nu
 • Följ oss

  Facebook
  Youtube
 • Samarbetspartners

  studieW