Foto: Bo-Åke Bass Nilsson
Foto: Bo-Åke Bass Nilsson

Sånger om en vän på Sjöbo Gästis

Tid: Pågående
Plats: Sjöbo Gästgivaregård ons. 19 febr. 2020 kl. 19

Arrangör: Färs Riksteaterförening

0416-161 18
anders.ruud@sovde.nu

Kort om Sånger om en vän på Sjöbo Gästis

Bror Tommy Borgström tillsammans med musiker Johan Ohlsson (ibland även Filip Runesson) från Östblocket  tolkar Vladimir Vysotskijs, Michael Wiehes, Totta Näslunds, Jacques Werups, Hasse & Tages m fl sånger. 

Läs mer